Mieszkańcy mogą wyrazić opinię o uchwale krajobrazowej

2018-10-26 9:40
Mieszkańcy mogą wyrazić opinię o uchwale krajobrazowej
Autor: fot. Ewelina Lach/Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczne konsultacje wkraczają bowiem w kolejny etap. Dokument ma być orężem do walki między innymi z reklamami szpecącymi miasto. Prace nad nim trwają już ponad 3 lata.

Urząd miasta chce dokładnie określić jak będą mogły wyglądać ulice i budynki pod względem estetycznym. Teraz mamy do czynienia z feerią barw, która płynie do nas z reklam i szyldów. Część z nich wystawiana jest nielegalnie i usuwana przez ZDM, inne Warszawa chce ujednolicić, by nie szpeciły okolicy. To ma uporządkować miejską przestrzeń. Mieszkańcy będą mogli teraz zapoznać się z zapisami przygotowanej uchwały krajobrazowej. Ta znajduje się już w internecie. Uwagi drogą elektroniczną lub na piśmie można zgłaszać od dziś (26.10) do 3 grudnia. Powstał też specjalny punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Tam urzędnicy będą dyżurowali 30 października i 14 listopada między 16.00 a 19.00. Natomiast 6 listopada, o godzinie 18.00 w tym samym miejscu zaplanowana została publiczna debata. Po zakończeniu konsultacji uwagi zostaną przeanalizowane, a potem projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej trafi pod obrady Rady Warszawy. Samorządy dostały możliwość ustalenia przepisów dotyczących między innymi szyldów i reklam na mocy zmiany prawa w 2015 roku. Dały one miastom i gminom narzędzia do ochrony przestrzeni, nakładania opłat za umieszczanie nośników reklam w przestrzeni miejskiej oraz kar dla tych, którzy przepisów nie przestrzegają.