Można składać wnioski o dodatki osłonowe

2022-01-13 7:21
Polskie pieniądze
Autor: Pixabay Polskie pieniądze

To w związku z nową stawką opłaty śmieciowej w Warszawie. Nabór trwa od 1 stycznia. Ratusz przyjmuje także wnioski o rządowy dodatek z racji wzrostu cen energii i gazu.

Z miejskiego wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 złotych netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie. O zasiłek należy się zwrócić do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50 procent miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warszawiacy o niższych dochodach mogą też skorzystać z rządowego dodatku osłonowego, który częściowo ma zrekompensować koszty związane z energią i gazem. Przysługuje on osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 złotych netto oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 1500 złotych netto. Wypełniony formularz wniosku, można składać w Urzędach Dzielnic w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.