Na Mazowszu 1701 komitetów

2014-09-10 9:27
Podpis
Autor: sxc.hu

Na Mazowszu do sześciu działających tam komisarzy wyborczych zgłosiło się 1701 lokalnych komitetów, które chcą wystawić kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych.

Jak wynika z danych na terenie woj. mazowieckiego do poszczególnych komisarzy wyborczych w wyznaczonym terminie, czyli do 8 września, zgłoszono następującą liczbę komitetów: w Ciechanowie - 224, w Ostrołęce - 204, w Płocku - 213, w Radomiu - 282, w Siedlcach - 260, a w Warszawie - 518. Zgłoszenia obejmują komitety organizacji społecznych i komitety wyborców, mających swą siedzibę na terenie działalności danego komisarza wyborczego i właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W przypadku komisarza wyborczego w Radomiu zarejestrowanych zostało 281 komitetów, a jeden z powodu braków formalnych czekał we wtorek na ostateczną rejestrację. Wśród zarejestrowanych komitetów jest m.in. Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Wróbel Radomianie Razem. Wróbel to była posłanka Solidarnej Polski, obecnie niezrzeszona, która zdecydowała się wystartować w wyborach na prezydenta Radomia. Jest też Komitet Wyborczy Wyborców "Jak Żyć", który utworzył Stanisław Kowalczyk, producent papryki z okolic Przytyka k. Radomia, który zasłynął zadanym premierowi Donaldowi Tuskowi pytaniem: "jak żyć?". Kowalczyk będzie startował na wójta Przytyka i radnego powiatowego w Radomiu. Z 518 komitetów wyborczych zgłoszonych do komisarza wyborczego w Warszawie - jak wyjaśniono w tamtejszej delegaturze krajowego biura wyborczego - jeden komitet był we wtorek w trakcie procedury rejestracyjnej. Do komisarza wyborczego w Warszawie zgłoszono np.: Komitet Wyborczy Wyborców Dla nas, dla naszych dzieci i wnuków, Komitet Wyborczy Wyborców Reformatorzy.eu, Komitet Wyborczy Wyborców Tylko Prawda, Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość, jakiej oczekujemy i Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyzm i Kultura.