Nie żyje ksiądz doktor Mirosław Nowak

2021-04-12 13:14
Archidiecezja Warszawska
Autor: brak danych

Był dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 60 lat.

Ksiądz doktor Mirosław Nowak odszedł tej nocy (11/12.04). Od dawna zmagał się z ciężka chorobą. Był nie tylko dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawksiej. Przede wszystkim był historykiem sztuki i konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki niemu muzeum zyskało nową siedzibę w dawnym Domu Dziekana przy Archikatedrze Warszawskiej. Zadbał też o konserwację średniowiecznego Krucyfiksu Baryczków. Opiekował się kolekcją dzieł sztuki, którą przekazali Zbigniew i Janina Porczyńscy. Był także archidiecezjalnym konserwatorem zabytków. Urodził się w 19 września 1961 w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 z rąk kardynała Józefa Glempa. Wcześniej, w 1987 r. uzyskał magisterium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim a w 2006 r. obronił doktorat nauk o sztuce . Pracował jako wikariusz w parafiach między innymi: w Kołbieli i w Warszawie u Świętego Aleksandra. Przez 10 lat był też dyrektorem Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a następnie przez 5 lat proboszczem stołecznej parafii Wszystkich Świętych i dziekanem dekanatu śródmiejskiego. Dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej został w 2013 roku. Informacje o pogrzebie księdza doktora Mirosława Nowaka zostaną przekazane w późniejszym terminie