Nie żyje ksiądz infułat Grzegorz Kalwarczyk

2022-04-06 12:21
ksiądz infułat Grzegorz Kalwarczyk
Autor: Archidiecezja warszawska

Był wieloletnim kanclerzem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Miał 81 lat. Informację o śmierci duchownego podała archidiecezja warszawska.

Ksiądz infułat Grzegorz Kalwarczyk zmarł dziś (6.04). Był wieloletnim współpracownikiem prymasa Polski - arcybiskupa Józefa Glempa. Od 1974 roku był pracownikiem kurii Metropolitalnej Warszawskiej, najpierw przez 18 lat jako notariusz, zaś w latach 1992-2012 był jej kanclerzem. Był też między innymi sędzią w trybunałach beatyfikacyjnych błogosławionych: księdza Jerzego Popiełuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Współorganizował także z ramienia Archidiecezji Warszawskiej cztery pielgrzymki papieskie Jana Pawła II. Duchowny od ponad tygodnia przebywał w szpitalu w ciężkim stanie

Ksiądz Grzegorz Kalwarczyk urodził się 11 marca 1941 roku w Nowym Kłopoczynie koło Rawy Mazowieckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego.W 1984 roku został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. W 2007 roku został infułatem. 1 maja 2006 r. został odznaczony prymasowskim złotym orderem. "Ecclesiae populoque servitium praestanti", a 28 września 2008 roku otrzymał order "Zasłużony dla Warszawy". W czerwcu 2012 przeszedł na emeryturę i pracował jako rezydent parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce, gdzie pomagał w duszpasterstwie między innymi jako spowiednik. Jako rezydent z parafią związany był w sumie przez 48 lat.