Nie żyje ksiądz prałat dr Józef Skarpetowski

2020-02-12 8:17
Nie żyje ksiądz prałat dr Józef Skarpetowski
Autor: fot. Diecezja Warszawsko-Praska

Zmarł wczoraj (11.02) w szpitalu w Międzylesiu. Miał 76 lat. Przez wiele lat był proboszczem Parafii Świętego Brata Alberta w Wesołej.

Informację o śmierci kapłana podała diecezja warszawsko-praska. Ksiądz prałat dr Józef Skarpetowski urodził się w 1943 roku w Prostyni w diecezji drohiczyńskiej. Święceń kapłańskich w roku 1966 udzielił mu kardynał Stefan Wyszyński. Posługę wikariusza pełnił w parafiach: Świętego Stanisława BM w Sobikowie, Świętej Trójcy w Strzelcach , Świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Następnie był rezydentem Parafii Świętego Jana Kantego na Żoliborzu i wikariuszem Parafii Świętego Augustyna na Muranowie. Następnie wikarym był w parafii Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana na Pradze. W 1988 roku obronił doktorat z katechetyki na UKSW. 1 lutego 1989 roku otrzymał dekret mianujący go proboszczem parafii Świętego Brata Alberta w Warszawie-Wesołej (Zielonej). Sprawował tę funkcję przez blisko trzydzieści lat - aż do lipca 2018 roku. Wówczas osiągnął 75 lat i przeszedł na emeryturę. Pozostał jednak w parafii jako rezydent. Ksiądz prałat od 1992 roku był cenzorem publikacji religijnych, a od października 2000 roku wykładał katechetykę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uczestniczył w pracach Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rembertowskiego. Był także członkiem Komisji do spraw Reformy Formacji. Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go w 1994 roku przywilejem rokiety i mantoletu, zaś w 2009 roku arcybiskup Henryk Hoser powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej. Uroczystości pogrzebowe księdza prałata będą w Parafii Świętego Brata Alberta w Warszawie-Wesołej (Zielonej). W piątek (14.02) o godzinie 19:30 będzie Msza Święta dla duchowieństwa i wiernych Dekanatu Rembertowskiego. W sobotę (15.02) z kolei od godziny 9:00 będzie można modlić się przy trumnie w kościele parafialnym. O 11:00 zaś rozpocznie się Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej - księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Po Mszy Świętej ksiądz prałat spocznie w grobach kapłańskich na Cmentarzu w Rembertowie.