Nowa droga połączy Bielany ze Starymi Babicami i Izabelinem

2024-02-19 18:52
Planowana nowa droga
Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Porozumienie dotyczące koncepcji i dokumentacji dla trasy podpisały stolica i obie te gminy. Ulica będzie łączyła Most Północny i nowy węzeł na trasie S7 z powiatem warszawskim-zachodnim. To ma usprawnić ruch.

Planowany odcinek trasy ma 4,6 kilometra. Umowa dotyczy budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego na trasie S7 na Bielanach ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i Karola Szymanowskiego w Izabelinie. Na pokrycie kosztów wykonania zadania Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice i Warszawa łącznie przewidziały kwotę 1 miliona 700 tysięcy złotych. Gmina Izabelin i Gmina Stare Babice przeznaczą na ten cel po 500 tysięcy a stolica 700 tysięcy złotych. Ostateczna wartość umowy określona zostanie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy.

Środki na pokrycie kosztu realizacji inwestycji zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050. Wykonanie Dokumentacji nastąpi w okresie od tego do przyszłego roku. Za przygotowanie inwestycji odpowiedzialny będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Przyszła droga będzie miała swój początek od skrzyżowania ulic Szymanowskiego/Jana Kazimierza na terenie Gminy Izabelin i będzie przebiegać przez obszar gminy Stare Babice przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Następnie poprowadzi dalej przez Mościska i łączyć się będzie z planowaną po stronie miasta stołecznego Warszawy projektowaną ulicą Nowojanickiego w dzielnicy Bielany. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę koncepcji. Będzie miał za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego.