Odkryli mury dawnej zajezdni

2023-04-05 9:40
Dawna zajezdnia Mokotów
Autor: Tramwaje Warszawskie/Facebook

Mowa o budowniczych trasy tramwajowej do Wilanowa. Odkopali resztki pierwszej zajezdni "Mokotów". Była ważnym elementem transportu miejskiego w Warszawie w XIX i XX wieku.

Zajezdnia została zbudowana w 1881 roku przy ulicy Puławskiej 13/15 do obsługi tramwajów konnych belgijskiej spółki Société Générale de Tramways Varsoviens. Tramwaje powstały jako prywatna, koncesjonowana inwestycja. Wraz z elektryfikacją sieci tramwajowej w 1908 roku, zajezdnię tę rozbudowano, a w 1916 roku jej teren został włączony do obrębu stolicy. II wojna światowa spowodowała poważne szkody w budynku zajezdni, ale został on częściowo odbudowany już w 1945 roku – uprzątnięto małą halę zajezdni oraz przekuto tory na nowy rozstaw.

Biuro Odbudowy Stolicy zdecydowało również o wyburzeniu ocalałego frontu dużej hali postojowej oraz o zasypaniu kanałów przeglądowych. Wokół dawnego torowiska poprowadzono jezdnię ulicy Goworka, a teren na południe od zajezdni został przeznaczony na budowę nowych obiektów. W sierpniu 1955 r. rozpoczął się proces stopniowej przeprowadzki zajezdni, który zwieńczono oficjalnym otwarciem dwa miesiące później. Dawna zajezdnia była likwidowana etapami, między innymi przez wyburzenie małej hali Od 1966 roku na terenie dawnej zajezdni "Mokotów" znajduje się Puławska Financial Center. Budowniczowie najprawdopodobniej odkryli fragment starej hali konnej lub budynku administracyjnego.