Ogród dolny Zamku Królewskiego w Warszawie będzie odtworzony

2017-09-07 10:25
Ogród dolny Zamku Królewskiego w Warszawie będzie odtworzony
Autor: Zamek Królewski w Warszawie

Ogrody zajmują prawie 2 hektary powierzchni od strony Wisły. Projekt odtworzenia dolnego ogrodu będzie opierał się na ikonografii z XIX i XX wieku. Prace rozpoczną się na początku września i potrwają do czerwca 2019 r.

Ogród górny, po trwającej blisko 2 lata modernizacji, został oddany do użytku w maju 2015 roku.Teraz dyrekcja Zamku Królewskiego zapowiada odtworzenie ogrodu dolnego, który w wyniku powojennych inwestycji stracił swój kształt. Ogród zostanie odtworzony na podstawie projektów Adolfa Szyszko-Bohusza i będzie opierał się na ikonografii z XIX i XX wieku. Ślady przedwojennych założeń Szyszko-Bohusza zachowały się na powstałych po wojnie zdjęciach ruin Zamku Królewskiego, natomiast niektóre nasadzenia przetrwały do dziś. Najistotniejsze ubytki terytorialne ogrodu powstały wskutek powojennych inwestycji - budowy Grodzkiej, a później Wisłostrady. Podstawę widoku zamku stanowić będzie urozmaicona, zielona przestrzeń, a od północnej strony znajdą się gęste grupy drzew lub krzewów o strzyżonych ścianach bocznych. Część południowa ogrodu dolnego zostanie wzbogacona o symetryczne formy roślinne, fontanny, szpalery, ścieżki i ławki. Wieczorami ogród będzie iluminowany, co ma umożliwiać orientację i eksponować najatrakcyjniejsze jego elementy architektoniczne. "Prace rozpoczynają się w tym tygodniu i potrwają do czerwca 2019 r. Przez pierwszy okres będzie dużo prac ziemnych i przebudowy instalacji. Na wiosnę przyszłego roku najprawdopodobniej zaczniemy układanie nawierzchni, konstrukcję fontann - elementów, które będą bardziej widoczne" - zapowiedział kierownik budowy Jakub Wietrzny. Projekt odbudowy dolnego ogrodu jest ostatnim etapem odbudowy Zamku Królewskiego. Odtworzony ogród będzie dostępny bezpłatnie dla publiczności. Ponownie, spacerujący po Starym Mieście będą mogli wejść do obu części Ogrodów Zamkowych. Wstęp będzie bezpłatny.