Otwarto tunel drogowy w Zielonce

2017-05-29 16:09
Otwarto tunel drogowy w Zielonce
Autor: Zielonka.pl

Tunel drogowy przy ul. Kolejowej w Zielonce został otwarty dla ruchu. Decyzję o odbiorze obiektu wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. To pierwszy w historii Zielonki bezkolizyjny przejazd drogowy pod torami kolejowymi. Inwestycja powstała w ramach modernizacji linii kolejowej E75.

Od grudnia 2015 roku kierowcy aby przedostać się z jednej strony miasta na drugą korzystali z przejazdu tymczasowego w ciągu ulic Abramskiego-Słowackiego w Zielonce. Od 15 maja przejazd był już zamknięty dla samochodów. Objazd prowadził ul. Piłsudskiego w Zielonce i ul.Poniatowskiego w Kobyłce. Udrożnienie ruchu aut pomiędzy dwoma częściami Zielonki nastąpiło wraz z oddaniem do ruchu tunelu w ul. Kolejowej.

Inwestycja mogła powstać dzięki modernizacji linii kolejowej E75 - Rail Baltica. Jest to linia o priorytetowym znaczeniu, stanowiącą część przebiegającego od Polski do Finlandii I paneuropejskiego korytarza transportowego, który wchodzi w skład transeuropejskich sieci transportowych .Korytarz ten, łączący Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinem oraz Helsinkami, ma ogromne znaczenie polityczne i strategiczne, jest to bowiem jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

Największym ograniczeniem przy projektowaniu tunelu w ul. Kolejowej była jego szerokość. Ze względu na usytuowanie ulicy nie było możliwe jego poszerzenie. W tunelu znalazła się jezdnia o szerokości 6 metrów oraz chodnik o szerokości 1,8 metra. Ze względu na przepisy drogowe konieczne było wybudowanie ciągu barier energochłonnych. Rogatki w Zielonce przechodzą zatem do historii. "Nareszcie swobodnie przejdziemy z jednej na drugą stronę miasta. Czekamy na oddanie pozostałych obiektów, kolejnego przejścia pieszego pod torami i wiaduktu na dw 634" - powiedział burmistrz Grzegorz Dudzik.