Pamiętajcie o Kartach Ucznia. Kończy się ich ważność!

2021-09-21 13:36
Karty Ucznia w Warszawie - plakat
Autor: Warszawski Transport Publiczny

30 września kończą się uprawnienia dla dzieci z klas 4-7. Prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie trzeba przedłużyć. Jak to zrobić?

Wniosek o wydanie Karty Ucznia lub o przedłużenie jej ważności można złożyć on-line. Ze szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko, rodzice lub opiekunowie dostają link do strony internetowej, na której wypełnia się wniosek. Do wyboru są dwa dokumenty – o wydanie karty dla pierwszaka lub przedłużenie jej ważności dla ucznia klas 4-7.Do złożenia wniosku potrzebne jest aktualne legitymacyjne zdjęcie dziecka. Gdy zaś przedłużamy ważność karty, należy także przygotować numer obecnej Karty Ucznia

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, mailowo przychodzi potwierdzenie złożenia dokumentu. Gotowa karta zostanie dostarczona do szkoły, a placówka zawiadomi o możliwości jej odbioru. Jeżeli dziecko mieszka w Warszawie, ale rozpoczyna lub kontynuuje edukację w szkole znajdującej się w sąsiadującej z nią miejscowością, kartę można wyrobić lub przedłużyć jej ważność w Punkcie Obsługi Pasażerów.