Papież Franciszek odznaczył prof. Henryka Skarżyńskiego

2013-11-18 23:47
prof Skrażyński
Autor: brak danych

Lekarz otrzymał medal Pro Ecclesia et Pontifice

Profesor Henryk Skarżyński otrzymał medal Pro Ecclesia et Pontifice przyznany przez papieża Franciszka. Odznaczenie przekazał podczas uroczystości w domu arcybiskupów metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Medal Pro Ecclesia et Pontifice - Dla Kościoła i Papieża został przyznany za wybitne osiągnięcia i uznanie za zaangażowania w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego. Prof. Skarżyński jest lekarzem, twórcą Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Po otrzymaniu medal nie krył wzruszenia. "Jestem szczęśliwy, to potwierdzenie, że jako zespół wybraliśmy dobrą drogę, i że służy ona konkretnemu człowiekowi, który potrzebuje dziś pomocy i jednocześnie jest świadectwem polskiej medycyny i nauki w świecie." Medal jest przyznawany przez papieży na wniosek biskupów diecezjalnych osobom duchownym lub świeckim szczególnie zasłużonym dla Kościoła lub bliźnich.