Pomniki w Warszawie po nowemu

2021-04-14 11:21
Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie
Autor: fot. Karl-Heinz Karisch/Pixabay

Procedury dotyczące ich stawiania uporządkował stołeczny ratusz. Jest też specjalny zespół doradczy. Co się zmieni?

Zespół do spraw pomników i upamiętnień ma doradzać w kwestii budowy ewentualnych nowych takich obiektów. Przede wszystkim na etapie przygotowania uchwał na posiedzenia Rady Miasta. W jego skład wchodzi 11 osób z : Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Kultury, Rady Miasta, grupy ekspertów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy, Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Dialogu Społecznego. Będą także zasięgać opinii urzędów dzielnic i niezależnych ekspertów. Do tej pory w kwestii pomników panował chaos. Inicjatyw było mnóstwo, a jasnych zasad nie. Zespół będzie teraz przygotowywał rekomendacje dotyczące wszystkich istotnych upamiętnień i pomników na terenie miasta. Skupi się na treści, formie i lokalizacji pomników czy tablic pamiątkowych. Będzie mógł także wskazywać na potrzebę przeprowadzenia konkursów na projekt pomnika, szczególnie w przypadkach planowania ważniejszych obiektów i lokalizacji w reprezentacyjnych miejscach stolicy. Dopiero po takiej dyskusji, przygotowaniu i późniejszym uwzględnieniu wytycznych, projekty inicjatyw będą dalej procedowane przez rady dzielnic i Radę Miasta. Procedura pozwala także Prezydentowi zarządzać konsultacje społeczne w sytuacjach, gdy inicjatywy budowy pomnika będą dotyczyły eksponowanych miejsc w przestrzeni miasta oraz szczególnie istotnych tematów.