Ponad 90 procent mieszkańców Legionowa przeciwko warszawskiej metropoli

2017-03-27 9:55
Ratusz w Legionowie
Autor: Wikipedia

W referendum w Legionowie 17 793 mieszkańców, czyli 94,27 procent powiedziało "nie" metropolii warszawskiej. Przeciwnego zdania było 1 081 osób (czyli 5,73 procent). Frekwencja była pond 46-procentowa. Głosowanie będzie wiążące.

Liczba ważnych głosów oddanych w referendum wyniosła 18.874. Za tym, żeby Legionowo zostało częścią metropolii warszawskiej oddano 1081 głosów, czyli 5,73 proc. głosów ważnych. Przeciw temu, żeby Legionowo stało się częścią metropolii oddano 17793 głosy, czyli 94,27 procent głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 46,72 procent, a aby referendum było wiążące, musiało wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania, czyli około 12 tysięcy mieszkańców Legionowa. Mieszkańcy Legionowa odpowiadali w referendum na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?". Referendum było inicjatywą legionowskich radnych, którzy uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego. Referendum w Legionowie było konsekwencją na propozycję posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą zmiany ustroju stolicy. Pomysł dotyczy przyłączenia do Warszawy 32 okolicznych gmin, które miałyby utworzyć wspólną aglomerację. Na jej czele miał stać wspólny prezydent i wspólna 51-osobowa rada Warszawy. Na początku marca wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały o referendum w Warszawie i Podkowie Leśnej. Referendum mogło jednak odbyć się w Legionowie.