Pożegnanie "Starby"

2014-02-04 7:43

Pogrzeb gen. Stefana "Starby" Bałuka - cichociemnego, uczestnika powstania warszawskiego i honorowego obywatela stolicy - rozpocznie się dziś w południe mszą w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po niej odbędą się uroczystości na Powązkach Wojskowych.

Stefan Bałuk "Starba" 15 stycznia obchodził setne urodziny. Urodził się w 1914 r. w Warszawie. We wrześniu 1939 r., po przedostaniu się do Francji, znalazł się w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka. W 1944 r., po ukończeniu dwuletniego szkolenia cichociemnych Polskiej Szkoły Wywiadu w Glasgow, został 9 kwietnia zrzucony nad Polską. Podjął w konspiracji służbę w Wydziale Legalizacji Oddziału II Komendy Głównej AK, gdzie zajmował się m.in. podrabianiem dokumentów i wywiadem. W powstaniu warszawskim walczył w plutonie "Agaton" batalionu "Pięść" zgrupowania Radosław, następnie w oddziale osłonowym Komendy Głównej AK. Dokumentował życie powstańcze na zdjęciach. Internowany w oflagu, uciekł w końcu stycznia 1945 r. Po powrocie do Warszawy wznowił działalność konspiracyjną jako kierownik Wydziału Legalizacji "Agaton 2". Wystawiane tam dokumenty uratowały setki osób przed represjami NKWD. 1 listopada 1945 r. został aresztowany i skazany na karę wieloletniego więzienia. Po amnestii w marcu 1947 r. został pozbawiony praw obywatelskich i zarabiał na życie jako taksówkarz. Stefan Bałuk zmarł 30 stycznia.