Program "Rodzina 500+" na Mazowszu

2017-03-07 8:54
Program Rodzina 500+ na Mazowszu
Autor: Wojewódzki Urząd Mazowiecki

Program "Rodzina 500+" obchodzi swoje pierwsze urodziny. W tym czasie na Mazowszu na ten cel wydano blisko 3 miliardy złotych. Programem objętych jest ponad pół miliona dzieci.

W ocenie Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego rodziny na Mazowszu znacząco odczuły pomoc programu "Rodzina 500+". Rodzice za te dodatkowe pieniądze wysłali dzieci na dodatkowe zajęcia,a także pierwszy raz rodziny wyjechały na wakacje lub ferie zimowe. W ubiegłym roku na Mazowszu o 3 % zmniejszyła się, w stosunku do 2015 roku, liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz o 9,5 % liczba korzystających ze wsparcia programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. "Wszystko wskazuje na to, że to zasługa programu" – podsumował Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim w ramach Programu "Rodzina 500+" przyznano wsparcie dla 552,5 tys. dzieci, wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 2,75 mld zł. Wypłacaniem świadczeń i realizacją programu w województwie mazowieckim zajmują się 291 ośrodki pomocy społecznej oraz 23 urzędy gminy, 42 powiatowe centra pomocy rodzinie zajmują się ustalaniem osób uprawnionych do wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci z rodzin zastępczych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z urzędem wojewódzkim stale monitoruje realizację programu. Jak zapewniła minister Elżbieta Rafalska - nie zabraknie pieniędzy na wypłatę świadczeń.