Przejścia przy Dworcu Centralnym czeka remont

2015-09-30 9:37
Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i al. Jana Pawła II w Warszawie
Autor: ZDM

Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował koncepcję architektoniczną modernizacji przejść podziemnych pod Al. Jerozolimskimi.

Zarząd Dróg Miejski na początku ubiegłego roku zdecydował o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji przejść pod Alejami Jerozolimskimi w pobliżu Dworca Centralnego. W czerwcu urzędnicy wyłonili architektów, którzy zajęli projektowaniem koncepcji remontu przejść. Zwycięski projekt zakłada przebudowę trzech przejść należących do ZDM: pomiędzy Al. Jerozolimskimi, al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego, przejście pod Al. Jerozolimskimi przy ul. Emilii Plater i przejścia pomiędzy pomiędzy budynkiem LIM a Dworcem Centralnym. Urzędnicy planują wymianę zadaszeń do przejść podziemnych, wybudowanie sześciu wind o parametrach właściwych dla przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz stworzenie parkingów dla rowerów. Prace remontowe mają się zakończyć dwa lata od daty podpisania umowy z wykonawcą.