Rachmistrzów wciąż brakuje

2021-08-09 8:47
Rachmistrzów wciąż brakuje
Autor: Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Stołeczny ratusz ogłosił kolejny nabór uzupełniający. Zgłaszać się można do piątku (13.08). Kto może zostać rachmistrzem?

Kandydaci muszą być pełnoletni, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Każdy kandydat musi też przejść szkolenie online, zakończone zdanym egzaminem. Za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają określone w ustawie wynagrodzenie. Każdy, kto chciałby pełnić tę funkcję do 13 sierpnia może złożyć ofertę w warszawskim ratuszu osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zakwalifikowani kandydaci będą uczestniczyć w przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego. Ten zaś potrwa do końca września.Służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.