Rozbiórka Rotundy wstrzymana

2017-03-17 9:48
Rozbiórka Rotundy wstrzymana
Autor: Radio Plus Warszawa

Konserwator zabytków Michał Krasucki wydał nakaz wstrzymania prac. Chciał w ten sposób ratować oryginalną konstrukcję budynku z lat 60-tych.

Wstrzymanie prac nastąpiło w czasie rozbiórki elewacji Rotundy. Jak mówi konserwator zabytków Michał Krasucki - "można było przy pomocy archiwalnych zdjęć porównać, że ta ażurowa konstrukcja jest oryginalna. To największa wartość tego budynku". Konserwator twierdzi, że prac rozbiórkowych nie poprzedziła "szczegółowa ekspertyza", a także analiza historyczna, która oceniłaby stan konstrukcji budynku. Prace rozbiórkowe zostały rozpoczęte, ponieważ dokumenty i decyzje wskazywały, że konstrukcja miała być zmieniona po wybuchu w 1979 r., a po pierwotnym budynku został tylko jego kształt zewnętrzny. W lutym 1979 r. doszło do tragicznego w skutkach wybuchu gazu w okolicach Rotundy - w jego wyniku budynek został zniszczony w 70 procentach.

Inwestor w tej sytuacji analizuje dokumenty i swoje ustalenia poda w możliwie najszybszym czasie, jednocześnie podkreśla, że wszelkie formalności ze strony banku zostały dotrzymane. W grudniu 2014 roku złożono wniosek do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie pozwolenia na budowę wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Pozwolenie na budowę wraz z rozbiórką Rotundy zostało wydane przez Urząd Miasta - 1 lutego 2016 roku.

Teraz wojewódzka konserwator zabytków Barbara Jezierska ma dwa tygodnie na wszczęcie postępowania w sprawie wpisu konstrukcji do rejestru zabytków. Tymczasem stołeczny konserwator - Michał Krasucki obiecuje, że przez ten czas będzie współpracował z projektantami, by zachować oryginalne elementy budowli. Według planów inwestora, nowa Rotunda ma stanąć za dwa lata. Budynek ma być odbudowany w takim samym kształcie, choć w nowej technologii.