Rozstrzygnięto przetarg na budowę trasy Świętokrzyskiej

2017-03-03 10:51
ZMID przetarg na budowę Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej.
Autor: brak danych

Przetarg dotyczy budowy odcinka Trasy Świętokrzyskiej, która połączy Pragę z Targówkiem. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę w której wykonawca ma osiem miesięcy na jego wybudowanie.

Najkrótszy odcinek 100-metrowego fragmentu Trasy Świętokrzyskiej będzie przebiegał od ul. Zamoyskiego do Targowej oraz 200-metrowy fragment ul. Zamoyskiego. Trasa będzie prowadzona poprzez tunel w nasypie kolejowym, który połączy ten odcinek z Targówkiem. Długość drogi pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zabraniecką wyniesie nieco ponad 3 km z dwoma pasami w każdym kierunku, z chodnikami oraz drogami rowerowymi. Po oddaniu odcinka do użytkowania kierowcy będą mogli włączać się do ruchu na ul. Targowej. Teraz jadący od Wybrzeża Szczecińskiego muszą skręcać z Sokolej w ul. Zamoyskiego.

Na czas rozbudowy inwestycji Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w komunikacji miejskiej na tym odcinku. Wykonawca natomiast przewiduje tymczasową organizację ruchu, ponieważ przebudowie ulegnie skrzyżowanie od strony ul. Zamoyskiego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej stolicy zapisano na tę inwestycję w tym roku niespełna 38 mln zł, natomiast na 2018 rok - prawie 52 mln złotych.