Skandal w policji pod Warszawą

2023-02-01 9:42
Pomiar prędkości
Autor: brak danych

To po kontroli w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego. Stanowiska stracili naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz jego zastępca. Co wykazała kontrola?

Kontrola dotyczyła legalizacji urządzeń stosowanych przez Wydział Ruchu Drogowego w KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Obecnie wszystkie urządzenia posiadają niezbędną legalizację. Kontrola dotyczyła między innymi okresu wcześniejszego. Wykazała, że część z urządzeń, które czekały na badania były wykorzystane w służbie. W tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

Odwołany ze stanowiska został naczelnik wydziału ruchu drogowego oraz jego zastępca. Wobec obu trwa postępowanie dyscyplinarne. Ponadto Komendant Stołeczny Policji polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec zastępcy komendanta powiatowego, nadzorującego pion prewencji. Sześciu policjantów zostało ukaranych mandatem za naruszenie przepisów ustawy o miarach.