Straż Miejska podsumowuje rok

2016-01-20 10:22
straż miejska
Autor: Urząd Miasta st. Warszawy

Straż Miejska udowadnia, że jest potrzebna. Blisko 460 tysięcy zgłoszeń o nieprawidłowościach w mieście dostali strażnicy w 2015 roku.

Daje to średnią liczbę 1257 zgłoszeń na każdy dzień. Zdecydowana większość - 311 tysięcy - pochodzi od mieszkańców, cześć jest przekazywana przez policję, pogotowie ratunkowe lub obserwacje z monitoringu miejskiego. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Śródmieścia (prawie 55 tysięcy) i Mokotowa (45 tysięcy). Najmniej pracy strażnicy mieli w dzielnicy Włochy - ponad 8 tysięcy zgłoszeń - i w Wilanowie - ponad 9 tysięcy. Telefon w straży dzwonił najczęściej w dni powszednie pomiędzy 8.00 a 14.00. Coraz mniej zgłoszeń dotyczy zakłócania spokoju i porządku publicznego. W porównaniu do 2014 r. liczba zarejestrowanych zdarzeń zmniejszyła się o 14%, natomiast na przestrzeni lat 2012 – 2015 odnotowano spadek na poziomie 40%. Spada również liczba zgłoszeń związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Jeszcze w 2012 roku strażnicy odnotowali 55 291 takich zdarzeń. W poprzednim roku ta liczba spadła do 35 379. Najczęściej do łamania prawa dochodziło w Śródmieściu. W ubiegłym roku Straż Miejska ponad 20 tysięcy razy dowoziła osoby nietrzeźwe na izby wytrzeźwień.