Strażacy ćwiczyli pod ziemią

2024-04-16 8:51
Ćwiczenia strażaków w metrze
Autor: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 w Warszawie

Uczą się, jak bezpiecznie wydobyć osobę poszkodowaną spod pociągu metra. Trenują też, jak szybko oraz sprawnie przeprowadzić akcję ratunkowo-ewakuacyjną na wypełnionej dymem stacji. Ćwiczenia były w nocy

W ciągu trzech kolejnych nocy, kiedy metro ma przerwę w kursowaniu, stacje warszawskiej kolei podziemnej pełne były strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 z ul. Powstańców Śląskich. Na stacji Bemowo ćwiczyli w specyficznym i trudnym otoczeniu, jakim są perony metra. Stołeczni strażacy uczyli się jak wykorzystywać różnego rodzaju sprzęt i reagować w zależności od rozwoju sytuacji. Druhowie trenowali miedzy innymi: ewakuację rannych z użyciem noszy płachtowych, noszy rolowanych oraz noszy podbierakowych. Były też symulacje akcji ratunkowych w warunkach pożaru czy silnego zadymienia. Takie szkolenia odbywają co miesiąc. W tym roku strażacy ćwiczyli już na stacjach: Szwedzka, Młynów i Świętokrzyska.

Także nocami w ramach zajęć "Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym i szynowym", w lutym a stacji metra Bródno ćwiczyło 33 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej – członków Koła Naukowego Działań Gaśniczych Akademii Pożarniczej. Pod okiem instruktorów z Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu Akademii Pożarniczej oraz funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej przyszli strażacy uczyli się, jak nieść pomoc poszkodowanym w metrze – podczas pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń.