Strażacy-ochotnicy ze wsparciem od urzędu marszałkowskiego

2023-02-13 8:48
Straż Pożarna
Autor: arembowski/Pixabay

Chodzi o ponad 22 miliony złotych. Władze Mazowsza przeznaczą te pieniądze na zakup nowych wozów strażackich, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy modernizacje strażnic. Samorządy mogą wystąpić o wsparcie w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych".

Samorząd województwa wsparcie strażaków traktuje jako jedno z najważniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tysiące jednostek OSP i działa 75 tysięcy druhów ochotników. W tym roku w budżecie województwa władze Mazowsza zarezerwowały 13,3 milionów złotych na doposażenie jednostek OSP. W ramach tego zadania gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 150 tysięcy złotych na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tysięcy złotych na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy mogą też otrzymać nawet 40 tysięcy złotych wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego

Samorząd wygospodarował również 9 milionów złotych na remonty albo modernizacje strażnic OSP. Na prace budowlane, które poprawią zarówno warunki pracy strażaków, jak i przechowywania wozów strażackich i specjalistycznego sprzętu, gminy mogą otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych dofinansowania. Każda gmina może złożyć wniosek o wsparcie finansowe na remont lub modernizację tylko jednej strażnicy OSP z terenu gminy. Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 24 lutego.