Stypendia Jana Pawła II przyznane

2022-12-21 7:40
Centrum Myśli Jana Pawła II
Autor: Centrum Myśli Jana Pawła II

Otrzymało je ponad 300 uzdolnionych uczniów i studentów. To nie tylko wsparcie finansowe. Stypendyści otrzymali też listy gratulacyjne od prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II przyznawane są corocznie uczniom i studentom, którzy uczą się w Warszawie i osiągają sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie, a dochód netto na członka ich rodziny nie przekracza pewnej określonej wysokości. Stypendia wypłacane są w comiesięcznych ratach, które wynoszą od kilkuset do nawet 1500 złotych.

Stypendystami w edycji 2022/2023 programu jest 95 uczennic i uczniów szkół podstawowych, 75 szkół ponadpodstawowych oraz 136 studentek i studentów. Lista nagrodzonych osób dostępna jest na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II. Wśród stypendystów są: członkowie projektów naukowych i zespołów badawczych, laureaci olimpiad przedmiotowych, członkowie klubów sportowych, rozwijający się artyści czy zapaleni społecznicy.

Stypendia to także autorski program edukacyjny Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach którego stypendyści mają okazję, by się poznać, nauczyć pracy projektowej i zrealizować wspólne działania. Stypendyści w ramach programu mogą też realizować autorskie inicjatywy.