Szkoły zawodowe ze wsparciem od Tramwajów Warszawskich

2021-11-24 8:41
Tramwaje Warszawskie
Autor: brak danych

Miejska spółka objęła programem klas patronackich już blisko 160 uczniów. To kształcący się w dwóch zawodach. Sprawdziliśmy, o jakie klasy chodzi.

Patronatem Tramwajów Warszawskich objęci są uczniowie kształcący się w zawodach technika mechatronika i technika elektroenergetyka transportu szynowego. W ramach programu - mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych u stołecznego przewoźnika i uczestniczyć w zajęciach praktycznych. To szansa by w przyszłości mieli łatwiej na rynku pracy. Mogą uzyskać zatrudnienie także w Tramwajach Warszawskich.

Przewoźnik współpracuje ze stołecznym Biurem Edukacji i wspiera szkoły zawodowe od 2017 roku. Podpisał porozumienia o współpracy z dwiema stołecznymi szkołami: Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Paderewskiego oraz Zespołem Szkół im. inż. S. Wysockiego. Od roku szkolnego 2018/19, w tych szkołach utworzone zostały specjalne klasy patronackie Tramwajów Warszawskich, a co roku podpisywane są nowe porozumienia o objęciu patronatem kolejnych pierwszych klas. Tramwaje współpracują też z innymi szkołami oraz uczelniami. W dwóch szkołach - w zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka oraz w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica odbyły się praktyki zawodowe dla uczniów, którzy chcą zostać z zawodu informatykami. Praktyki zawodowe mieli także studenci Politechniki Warszawskiej.