Szpital z nowoczesnością

2014-10-08 10:36

Zarząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 4,1 mln zł unijnej dotacji szpitalowi klinicznemu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Pozwoli to placówce rozwinąć infrastrukturę informatyczną. Wdrożony zostanie system ERP – Elektroniczny Rekord Pacjenta, za pomocą którego pacjenci będą mogli zdalnie monitorować na bieżąco czynności, jakie są wykonywane w procesie leczenia, a lekarze uzyskają szybszy dostęp do dokumentacji medycznej chorego. Inwestycja wpłynie także na usprawnienie organizacji pracy szpitala. Jutro, umowę w tej sprawie podpisze wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor szpitala Anna Łukasik. Unijne dofinansowanie projektu zostało przyznane w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu.

szpitale/Łukasz Borowicz