Transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową

2014-05-12 16:11
inwalida
Autor: sxc.hu

W niedzielę, 25 maja, w godzinach 7.00-21.00, wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są telefonicznie. Urząd m. st. Warszawy – jak zwykle podczas wyborów – zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo bezpłatny transport od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca), do lokalu wyborczego i z powrotem. Transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne, które głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapewnia specjalistyczny transport realizowany w systemie od drzwi do drzwi, czyli osoba niepełnosprawna objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem. Zamówienia przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 22 870-08-08: · w dni powszednie oraz dzień przed wyborami, tj. w sobotę 24 maja – w godz. 8.00-16.00 (poza tymi godzinami należy nagrać zgłoszenie na automatyczną sekretarkę podając numer telefonu do siebie oraz imię i nazwisko, następnego dnia operator oddzwoni), · w dniu wyborów, tj. niedziela, 25 maja – w godzinach 7.00-19.00.