Transport na referendum

2015-09-02 14:35
wybory prezydenckie/ wikimedia.org
Autor: brak danych

W niedzielę, 6 września w dniu referendum, Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową i starszym bezpłatny transport do lokalu wyborczego. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są telefonicznie, a w przypadku transportu specjalistycznego również elektronicznie.

Transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową Urząd m.st. Warszawy zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo bezpłatny transport od miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca), do lokalu obwodowej komisji referendalnej i z powrotem. Osoby niepełnosprawne, które głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd zapewnia specjalistyczny transport realizowany w systemie od drzwi do drzwi, czyli osoba niepełnosprawna objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu referendalnego i z powrotem. Zamówienia przyjmowane są do soboty, 5 września, w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 22 298-59-00 i 720-915-300. Osoby dzwoniące po godzinie 16.00 mogą nagrać zgłoszenie na automatyczną sekretarkę podając numer telefonu do siebie oraz imię i nazwisko, operator oddzwoni w ciągu 24h). Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres: bus@specjaltrans.pl Transport dla osób starszych Osoby uprawnione do udziału w referendum, mający problemy z poruszaniem się, a nie wymagające specjalistycznego transportu, np. osoby starsze, mogą w dniu referendum zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane 6 września pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 07.00 – 19.00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.