Trzeba złożyć nowe deklaracje śmieciowe

2022-01-07 7:19
Śmieci
Autor: pixabay

Przypomina o tym stołeczny ratusz. To efekt zmiany stawek opłat za wywóz odpadów. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem.

Do złożenia dokumentów do 10 lutego zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Można to zrobić na kilka sposobów: składając w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP) albo przesyłając listem poleconym do urzędu dzielnicy. Co ważne, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie składają osobiście deklaracji – w ich imieniu powinna to zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Nowe wzory deklaracji można pobrać z portalu Warszawa 19115.

W połowie grudnia stołeczni radni przyjęli nową metodę opłat za śmieci. Od 1 stycznia stawki naliczane są w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. Obowiązujące obecnie opłaty wynoszą: 85 złotych od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej i 107 złotych od gospodarstwa jednorodzinnego. Ta druga kwota może zostać zmniejszona o 9 złotych jeśli odpady bio są kompostowane w przydomowym kompostowniku. Natomiast dla mieszkańców, którzy wbrew wymogowi prawnemu nie będą segregować odpadów lub będą to robić nieprawidłowo, opłaty za wywóz odpadów będą dwukrotnie wyższe.