Umowa na prace przedprojektowe trzeciej linii metra podpisana

2021-11-29 8:30
Wstępna wizualizacja stacji Dworzec Wschodni
Autor: Metro Warszawskie

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje dokumentację odcinka od Stadionu PGE Narodowego na Gocław. To pierwszy poważny krok do planowanej przez miasto inwestycji. Co trzeba wykonać?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ratusz - w tej fazie inwestycji wykonane zostaną: projekt koncepcyjny – raport wstępny i końcowy, ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra, analiza wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca będzie miał na to 18 miesięcy.

Jak mówi prezydenta stolicy - Rafał Trzaskowski - Podpisana właśnie umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj. Budowa metra ma priorytet, pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy.

Zgodnie z miejskimi założeniami - linia M3 zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy. W pierwszym etapie powstanie sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław. Wybudowane zostanie także odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Niebawem zostanie też rozstrzygnięty przetarg na wykonanie „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie”. Eksperci w studium transportowym oszacują koszty i korzyści różnych wariantów przebiegu metra, co pozwoli na wybór przebiegu kolejnych linii i docelowego kształtu sieci metra w Warszawie.