W KSP szkolenia dot. przemocy domowej

2014-09-04 10:35
Rękawice bokserskie
Autor: sxc.hu

Cykl szkoleń dla policjantów poświęcony problematyce przemocy w rodzinie, rozpoczął się w środę w Komendzie Stołecznej Policji. Warsztaty realizowane są we współpracy z fundacją Centrum Praw Kobiet.

Szkolenia to jeden z elementów porozumienia zawartego pomiędzy stołeczną policją a Centrum Praw Kobiet. Od lipca w siedzibie fundacji, dwa razy w tygodniu, dyżurują policjantki i policjanci z warszawskich komisariatów. Chodzi o to, by ofiary przemocy domowej w bardziej komfortowych warunkach niż w komisariacie mogły składać zawiadomienie o przestępstwie lub uzyskać informacje o swoich prawach. W szkoleniu biorą udział wyznaczeni do współpracy z fundacją policjanci z komend rejonowych, zajmujący się na co dzień problematyką przemocy w rodzinie. Warsztaty mają służyć m.in. wymianie doświadczeń; omawiane są konkretne sytuacje i problemy. Policyjne dyżury pełnione są w fundacji w każdy poniedziałek od godziny 8 do 12 i w czwartek od 16 do 20. Kobiety, które korzystały z takiej pomocy mówiły, że składanie zeznań na komendzie jest traumatycznym przeżyciem: zdarza się, że zgłoszenie przyjmuje policjant w okienku, obok siedzą inni ludzie i słuchają, a ofiara musi opowiadać o swoich doświadczeniach w obecności osób trzecich. W siedzibie fundacji atmosfera jest bardziej przyjazna. Dyżury policyjne to jedno z założeń projektu "Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie". Zgodnie z nim przedstawiciele różnych instytucji i organizacji mają w jednym miejscu kompleksowo pomagać ofiarom przemocy i ich dzieciom. Tak by nie musiały one szukać takiej pomocy w wielu placówkach. Tego rodzaju rozwiązania stosowane są już m.in. w Anglii, Irlandii Północnej i Szwecji. Do fundacji można również zadzwonić na telefon zaufania 22 621 35 37 lub numer interwencyjny 600 070 717.