W stolicy powstał nowy dom dla osób bezdomnych

2023-02-14 9:46
Bezdomni
Autor: sxc.hu

Otworzyła go Wspólnota Chleb Życia. Placówka znajduje się przy ulicy Łopuszańskiej we Włochach. Da schronienie 70 potrzebujących.

Placówka prowadzona przez fundację siostry Małgorzaty Chmielewskiej, zapewnia osobom potrzebującym: całodobową opiekę, wyżywienie i pomoc medyczną. To już drugie w Warszawie schronisko prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia. To też jeden z przykładów na to, że organizacje pozarządowe realizują ważne zadania. Dom Matki Bożej Serdecznej, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dysponuje łącznie 70 miejscami. Osobom w kryzysie bezdomności zapewni także specjalistyczne usługi opiekuńcze, wsparcie rehabilitanta, trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i rozwiązywania problemów.

Wspólnota Chleb Życia w latach 2017-2022 otrzymała w otwartych konkursach dofinansowanie z budżetu Warszawy w łącznej kwocie ponad 8,7 miliona złotych, a w ramach ostatniego konkursu ofert od 1 grudnia 2022 r. - 31 lipca 2024 r. , na prowadzenie łącznie dwóch schronisk w Warszawie fundacja otrzymała łącznie ponad 3,2 miliona złotych.