W Warszawie mniej kradzieży, bójek i dewastacji

2014-08-28 9:50
Monitoring
Autor: sxc.hu

W Warszawie jest bezpieczniej; w porównaniu z pierwszym półroczem ub.r. odnotowano do końca czerwca tego roku ponad 60 proc. mniej kradzieży, o 20 proc. mniej bójek, pobić i aktów dewastacji - to dane Straży Miejskiej.

Straż podkreśla, że w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., liczba kradzieży zmniejszyła się ze 102 do zaledwie 35. Oznacza to spadek o 65 proc. Według funkcjonariuszy spadła również (o 20 proc.) liczba bójek i pobić na terenie miasta. W pierwszym półroczu 2013 r. odnotowano 107 takich zdarzeń, a do końca czerwca 2014 - 85. Najwięcej w Śródmieściu (24), na Pradze Południe (13) i Woli (10). Dzielnice te przodują również w liczbie odnotowanych kradzieży - Śródmieście (10), Praga Południe (6), Wola (4). Mniej (o 23 proc.) w tym roku było także aktów dewastacji przestrzeni publicznej. W pierwszej połowie 2013 r. strażnicy odnotowali 156 aktów wandalizmu, a w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. - 121. Najwięcej zniszczeń wandale wyrządzili w Śródmieściu i na Pradze Południe (po 26) oraz na Bielanach (14 ). Najbardziej na ataki wandali narażone są elementy infrastruktury transportu miejskiego m.in. znaki, przystanki i autobusy. Statystyki dotyczące bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej nieznacznie pogorszyły się. Straż Miejska odnotowała 2 959 zdarzeń (o 363 więcej) dotyczących głównie agresywnych pasażerów oraz osób spożywających alkohol na przystankach. Najczęściej strażnicy interweniowali w Śródmieściu (462 zdarzenia), na Pradze Północ (407), Bielanach (309) i Mokotowie (264). Więcej jest zgłoszeń dotyczących zwierząt. Mieszkańcy Warszawy najczęściej zgłaszają się z prośbą o interwencję Ekopatrolu (części Straży Miejskiej zajmującej się zwierzętami) i odłowienie dzikich, zabłąkanych bądź porzuconych zwierząt. W pierwszym półroczu 2014 r. strażnicy z Ekopatrolu interweniowali 7 998 razy, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. W pierwszym półroczu 2014 r. o ponad 4700 mniej było przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Od stycznia do czerwca 2013r. odnotowano 19 819 wspomnianych zdarzeń, natomiast w pierwszej połowie 2014r. było ich 15 096. Najczęściej alkohol pod "chmurką" był spożywany w dzielnicach Śródmieście (4 339 przypadków), Praga Południe (1 944), Bielany (1 934) oraz Wola (1 360) - pisze w raporcie Straż Miejska. O 20 proc. (z 1 164 przypadków do 920) zmniejszyły się potwierdzone przypadki zakłócania ciszy nocnej i powodowania nadmiernego hałasu. Najczęściej strażnicy interweniowali w Śródmieściu (293), gdzie najwięcej było przypadków hałasu powodowanego przez lokale usługowe, na Pradze Południe (128) oraz Targówku (101), gdzie z kolei dominowało zakłócanie ciszy przez sąsiadów. Ogółem w pierwszej połowie 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba zgłoszeń mieszkańców do Straży Miejskiej wzrosła ze 139700 do 146040 (więcej o 4,5 proc.). W piątek stołeczna Straż Miejska będzie odchodzić swoje święto. Strażnicy podsumują działalność w ubiegłym roku, a najlepsi funkcjonariusze otrzymają wyróżnienia.