Warszawa da się lubić!

2016-01-21 10:25
Do Śródmieścia nie wjadą stare auta?
Autor: fot. Wikipedia

Aż 82 procent mieszkańców stolicy, mając możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, osiedliłoby się w Warszawie. Takie są wyniki najnowszej edycji Barometru Warszawskiego, czyli badania opinii mieszkańców.

Zaledwie 3 procent mieszkańców osiedliłoby się chętnie w innym dużym mieście. Również 3 procent wybrałoby wieś w okolicach stolicy, a 6 procent pobliskie małe miasto. Warszawiakom dobrze żyje się w stolicy. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej dobrze ocenia 89 proc. mieszkańców (bardzo dobrze 38 proc. badanych i 51 proc. raczej dobrze). Złe zdanie o warszawskim transporcie zbiorowym ma 10 proc. ankietowanych. Bezpieczeństwo w mieście dobrze ocenia 88 proc. mieszkańców (31 proc. bardzo dobrze i 57 proc. raczej dobrze). Raczej źle poziom bezpieczeństwa ocenia 9 proc. ankietowanych, a bardzo źle - 2 proc. Za największe i najpilniejsze do rozwiązania problemy Warszawiacy uznają kwestię służby zdrowia (34 proc. badanych), metro i jego rozbudowę (14 proc.), poprawę komunikacji miejskiej (12 proc.), zmniejszenie korków (8 proc.) i naprawę dróg (6 proc.). Najpilniejsze inwestycje to - zdaniem Warszawiaków - obwodnice miasta (27 proc.), rozbudowa drugiej linii metra (26 proc.), budownictwo komunalne (11 proc.), zagospodarowanie pl. Defilad (8 proc.) i budowa ścieżek rowerowych (7 proc.). 74 proc. badanych uważa, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest dobrym gospodarzem i sprawnie zarządza miastem. Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych, a 5 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.