Warszawa Główna znowu będzie czynna

2017-05-05 13:24
Wstępna koncepcja projektu dworca Warszawa Główna
Autor: Transportpubliczny.pl

Dworzec Warszawa Główna nieczynny od 20 lat, ponownie będzie działająca stacją kolejową. Kolejarze ogłosili przetarg na przebudowę dworca. Prace mają się zakończyć za trzy lata.

Warszawa Główna mieści się przy ulicy Towarowej 3 na Ochocie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to za trzy lata możliwa będzie obsługa pociągów jadących do Warszawy od strony zachodniej. Szczególnie znaczące będą połączenia z Radomia. Odnowiona stacja ma stać się w przyszłości węzłem komunikacyjnym łączącym różne środki transportu. Układ torowy od strony południowej ma być tak zaprojektowany, aby zapewnić w przyszłości możliwość dosunięcia projektowanych torów linii średnicowej do torów stacji Warszawa Główna. Po remoncie stacja będzie wyposażona w dwa zadaszone perony. Kolejarze zamontują też na odnowionej stacji nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sieć trakcyjną.

Według szacunków Polskich Linii Kolejowych koszt prac to 69 mln zł netto. Wybrany wykonawca będzie musiał pracować w systemie "projektuj i buduj", czyli będzie zobligowany nie tylko do wykonania projektu, ale też opracowania całej dokumentacji. Konieczne też będą do uzyskania wszystkie niezbędne pozwolenia na prace budowlane. Ważnym kryterium wyboru projektu, bo aż w 60% stanowić będzie cena. Kolejarze ponad to będą zwracać uwagę na dorobek zawodowy wykonawcy, czyli wcześniejsze doświadczenie w wykonywanych pracach budowlanych. Zgodnie z planem, wykonawca będzie miał 29 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Termin składania ofert upływa 12 czerwca.

Warszawa Główna to obecnie Stacja Muzeum czyli dawne Muzeum Kolejnictwa. Od 1945 przez 10 lat dworzec był głównym dworcem kolejowym w stolicy. W latach 60 -tych kiedy rozbudowano linię średnicową, część pociągów zaczęła kursować pomijając Warszawę Główną. Decyzję o całkowitym wstrzymaniu ruchu podjęto w 1997 roku.