Warszawa ma specjalny zespół do spraw zmian klimatu

2024-02-09 10:50
Warszawa
Autor: um.warszawa.pl

Wszystko dlatego, że stolica postawiła sobie ambitne cele. Chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030 roku i neutralność klimatyczną w 2050 roku. Zespół ma lepiej koordynować działania miasta.

Warszawa jako jedno z pierwszych miast w Polsce zapowiedziało osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050. Przyjęła i realizuje Zieloną Wizję Warszawy - czyli mapę drogową dojścia do tego ambitnego celu. Stolica już teraz jest członkiem organizacji międzynarodowych aktywnych na tym polu. Miasto przyjęło również Strategię adaptacji do zmian klimatu.

Zielona Wizja wskazuje, co musi zrobić miasto, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Dokument opiera się na 6 głównych obszarach: infrastrukturze energetycznej, budynkach, planowaniu przestrzennym i błękitno-zielonej infrastrukturze, transporcie, odpadach komunalnych, budowie kapitału społecznego i integracji. Realizacja tych działań wymaga dobrego planowania, koordynacji na poziomie całego miasta oraz poszukiwania różnych źródeł finansowania inwestycji. W tym właśnie pomoże powołany w ratuszu zespół. Rolą Zespołu do spraw klimatu będzie też rekomendowanie prezydentowi kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej.