Warszawa planuje rozwój infrastruktury rowerowej

2020-02-10 10:25
Warszawa planuje rozwój infrastruktury rowerowej
Autor: fot. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Na razie szuka firmy, która wykona analizę. Ma odpowiedzieć na pytanie: jak powinien wyglądać ruch rowerowy w Warszawie w 2030 roku? Zadanie nie będzie łatwe.

Wszystko dlatego, że z roku na rok liczba rowerzystów w Stolicy rośnie. Coraz chętniej sięgamy po dwa kółka jako podstawowy środek komunikacji. To ważna zwłaszcza dlatego, że teraz wcale nie trzeba posiadać własnego roweru – można go wypożyczyć z miejskiej sieci stacji Veturilo. Program Rozwoju Ruchu Rowerowego na lata 2020-2030 to kontynuacja działań rozpoczętych w 2009 roku. Wówczas przyjęto plan do roku 2020. Teraz zewnętrzna firma będzie musiała przeanalizować mocne i słabe strony tego dokumentu. Sprawdzić co udało się zrealizować z powodzeniem, a gdzie miasto poniosło klęskę. To pomoże wyznaczyć realne cele na przyszłość. A to między innymi: poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu rowerowego, rozbudowa infrastruktury i udogodnień dla użytkowników dwóch kółek. Do 27 lutego Zarząd Dróg Miejskich czeka na oferty. Wykonawca będzie miał na przygotowanie analizy około 7 miesięcy od podpisania umowy.