Warszawa. Szykują się spore zmiany na ulicy Kondratowicza

2022-01-18 8:20
Sygnalizacja świetlna
Autor: fot. Edward Lich/Pixabay

Zarząd Dróg Miejskich zamierza wybudować sygnalizację świetlną u zbiegu tej ulicy z Blokową i Przy Grodzisku. Dzięki temu ma być bezpieczniej. Zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

Prace zaczęły się jeszcze w grudniu. To dlatego, że prosty odcinek ulicy Kondratowicza skłaniał kierowców do przekraczania prędkości. Od 2015 do 2020 roku na tym skrzyżowaniu do szło do pięciu niebezpiecznych zdarzeń - czterech wypadków i jednej kolizji. W aż trzech przypadkach doszło do potrącenia pieszego na przejściu. Potrzebę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza, Blokowej i Przy Grodzisku wykazał przeprowadzony w 2017 roku audyt przejść dla pieszych. Obie zebry zostały ocenione na 2 w sześciopunktowej skali (0-5). Audytorzy wskazali na brak elementów uspokojenia ruchu i zalecili budowę azyli oraz sygnalizacji świetlnej.

Wykonawca w kilku miejscach na skrzyżowaniu rozebrał już starą kostkę brukową. Odgrodził także fragmenty chodników i trawników, na których w kolejnym etapie robót przystąpi do układania w ziemi okablowania. Widać już niebieskie osłony, w których znajdą się przewody, a wśród zwiezionych na miejsce inwestycji materiałów są: krawężniki i osłony na różne elementy sygnalizacji. Światła, które powstaną, obejmą całe skrzyżowanie ulic Kondratowicza, Blokowej i Przy Grodzisku, w tym wszystkie cztery istniejące tam przejścia dla pieszych. Dwie zebry przez ulicę Kondratowicza zostaną wyposażone w azyle dla pieszych z wyspą rozdzielającą kierunki ruchu.

Od strony wschodniej ulica Kondratowicza zostanie poszerzona. Dziś są tam dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku), po przebudowie będą cztery. Dzięki temu kierowcy zyskają prawoskręt w Blokową i lewoskręt w Przy Grodzisku. Zaplanowano też wymianę chodnika i wytyczenie trzech brakujących przejazdów rowerowych. Chodnik zostanie wyremontowany nie tylko w obrębie skrzyżowania, ale również po stronie południowej ulicy Kondratowicza w kierunku ulicy Świętego Wincentego. Dodatkowo wzdłuż niego powstanie droga dla rowerów.

Skrzyżowanie ulic Kondratowicza i Blokowej w sygnalizację powinien wyposażyć deweloper, który wybudował osiedla zlokalizowane na północ od tego miejsca. Inwestor prywatny jednak uchylił się od tego zadania. ZDM będzie więc dochodził od dewelopera zwrotu kosztów realizacji inwestycji.