Warszawa z nową siecią szkół

2017-03-17 10:04
Warszawa z nową siecią szkół
Autor: Wikipedia

Kuratorium nie miało uwag do projektu przygotowanego przez stołeczne biuro edukacji. Nowa sieć szkół to pokłosie reformy edukacji która likwiduje gimnazja. Żeby pomieścić siódmoklasistów w podstawówkach zmieniono rejony obwodów szkół.

53 samodzielne gimnazja prowadzone przez miasto zostaną nowymi szkołami podstawowymi, w stolicy będą 252 szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd - taką decyzję podjęła Rada Warszawy, tym samym zmieniając obwody szkół w stolicy w związku reformą oświaty. Dwie ostateczne uchwały dotyczą: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Kurator zaopiniował zmiany pozytywnie.

Nowa sieć szkół podstawowych w Warszawie prowadzonych przez samorząd będzie obejmowała 252 szkoły podstawowe, w tym 211 dla dzieci i młodzieży, trzy szkoły dla dorosłych i 38 szkół specjalnych. 115 ogólnodostępnych szkół podstawowych będzie miało zmieniony obwód szkolny. We wszystkich będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych. Z danych stołecznego Biura Edukacji wynika, że w Warszawie obecnie funkcjonuje 248 gimnazjów: 155 z nich prowadzonych jest przez miasto, pozostałe 93 gimnazja to szkoły niepubliczne i publiczne prowadzone przez inne organy. Wśród gimnazjów prowadzonych przez warszawski samorząd 60 - to gimnazja samodzielne, a 95 wchodzi w skład zespołów (59 gimnazjów jest w zespołach ze szkołami podstawowymi, a 28 w zespołach ze szkołami ponadgimnazjalnymi).

Reforma edukacji wprowadza 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od września przyszłego roku szkolnego 2017/2018.