Warszawskie Jerycho

2017-03-13 12:15
Warszawskie Jerycho
Autor: jerycho.ksm.org.pl

Wydarzenie będzie miało charakter modlitewny. Głównym punktem jest nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia poczętego, podejmowana wspólnie przez ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie działające na terenie Warszawy oraz przez mieszkańców stolicy.

Warszawskie Jerycho to inicjatywa, która nawiązuje do biblijnej sceny zburzenia murów Jerycha po ich tygodniowym oblężeniu. Organizatorzy wierzą że podobnie potężną w skutkach może być wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowana przez tydzień na skalę miasta Warszawy. Intencją tygodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu jest obrona życia nienarodzonych. Modlitwa towarzyszy obchodom Dnia Świętości Życia, który w tym roku przypada 25 marca - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Wszyscy chętni – zarówno osoby prywatne, jak i ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy katolickie działające na terenie Warszawy - mogą włączyć się w Warszawskie Jerycho poprzez podjęcie dwugodzinnego dyżuru modlitewnego. Każdego dnia odmawiane są cztery części Różańca, Liturgia Godzin, modlitwa Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Apel Jasnogórski. Pozostała część doby wypełniona jest modlitwą w ciszy, medytacjami i śpiewem adorujących Najświętszy Sakrament osób i grup. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywać się będzie w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej 53. Siostry na co zień aktywnie angażują się w obronę życia, m.in. prowadząc okno życia. Adoracja rozpocznie się w sobotę, 25 marca, Mszą świętą o godz. 6.00, zakończy zaś w sobotę, 1 kwietnia, Mszą świętą o godz. 10.00. Patronat honorowy nad Warszawskim Jerycho objął metropolita warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.