Warszawskie liceum na czele ogólnopolskiego rankingu

2022-01-12 9:49
Szkoła
Autor: zdj. ilustracyjne

Zestawienie szkół ponadpodstawowych opublikowały Perspektywy. Szkoły ze stolicy znajdują się w czołówce. Jak wypadły tym razem?

Podium wśród liceów ogólnokształcących w całym kraju ma warszawska szkoła numer XIV imienia Stanisława Staszica. To kolejny sukces tej placówki. W ubiegłym roku również było na pierwszym miejscu, dwa lata temu na miejscu drugim, w 2019 roku – na pierwszym, 2018 – na trzecim, 2017 i 2016 – na miejscu drugim, a w 2015 – na pierwszym. "Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych. W rankingu szkół olimpijskich druga lokata przypadła także XIV LO imienia Stanisława Staszica w Warszawie.

Inne warszawskie szkoły także uplasowały się wysoko. Na szóstym miejscu jest XXVII LO imienia Tadeusza Czackiego, na ósmym – VIII LO imienia Władysława IV, na dziesiątym – V LO imienia Księcia Józefa Poniatowskiego. Na miejscu jedenastym jest IX LO imienia Klementyny Hoffmanowej, na dwunastym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stefana Batorego, na piętnastym – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi imienia Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii imienia Jana Pawła II w Kleszczowie w Łódzkiem. Ale na drugim jest już ubiegłoroczny zwycięzca, czyli Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W tej kategorii na dziesiątym miejscu jest także Technikum nr 9 Lotnicze imienia Bohaterów Narwiku w Warszawie.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym również jest XIV LO imienia Stanisława Staszica w Warszawie, na drugim – XXVII LO imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie, na czwartym – IX LO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na piątym – VIII LO imienia Władysława IV w Warszawie. W rankingu maturalnym techników na miejscu drugim uplasowało się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

To już 24. edycja ogólnopolskiego rankingu miesięcznika Perspektywy. Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie profesor Barbary Marcinkowskiej brała pod uwagę: sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tak zwane kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną podczas gali finałowej, która odbędzie się w w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.