Wciąż można zdobyć pieniądze na likwidację szamb i podłączenie do kanalizacji

2023-04-03 9:46
Studzienka kanalizacyjna
Autor: fot. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Prezydent stolicy ogłosił dodatkowy nabór wniosków o dotacje. Wnioski już można składać. Ile można dostać?

Miasto przyznaje 6 tysięcy złotych na realizację takiej inwestycji. Na terenie 11 dzielnic pomocy przy wypełnieniu wniosku może udzielić Ekodoradca. To: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów i Włochy.

Ubiegać się o pieniądze mogą właściciele domów, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej. Warto pamiętać, że jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do sieci. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie musi to zrobić na własny koszt. Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków. W ubiegłym roku miasto udzieliło 358 takich dotacji.