Wisła coraz mniej groźna

2014-05-22 8:42
Wisła
Autor: mk Wisła

W czwartek o godz. 01.20 poziom wody w Wiśle obniżył się do stanu poniżej 650 cm. W związku z tym Prezydent m.st. Warszawy odwołuje alarm przeciwpowodziowy na terenie Warszawy.

Dzięki inwestycjom ostatnich lat oraz zaangażowaniu służb miasto nie odnotowało strat. - Doskonała koordynacja pracy służb zabezpieczających, straży oraz jednostek miejskich zapewniła bezpieczeństwo, gdy przez Warszawę przechodziła fala kulminacyjna na Wiśle. Pomimo, że jej poziom był wyższy niż prognozowany nie odnotowano strat. Nie bez znaczenia w walce z żywiołem są wielomilionowe inwestycje jakie w ostatnich latach zostały wydane w stolicy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe – powiedziała Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. W najgroźniejszym momencie poziom wody w Wiśle na wodowskazie Warszawa wskazywał stan 698 cm. Fala kulminacyjna przechodziła przez Warszawę, od wtorku, maja, od godz. 15.00, kiedy to poziom Wisły osiągnął stan alarmowy (650 cm). Obecnie woda w rzece szybko opada , a prognozy wskazują, że niebawem opadnie poniżej poziomu ostrzegawczego (600 cm). Warszawa bezpiecznie przetrwała najgorsze chwile związane z przejściem fali kulminacyjnej. Dzięki systematycznym inwestycjom na obronę przeciwpowodziową, których w ostatnich latach było ponad 40 mln zł, w stolicy nie odnotowano strat.

Koszty akcji zabezpieczającej będą znane za kilka dni. Bezpośrednio po opadnięciu wody rozpocznie się wielkie sprzątanie, które w pierwszej kolejności pozwoli przywrócić warszawiakom stołeczne plaże.