Wojewoda uchylił uchwałę o referendum

2017-03-09 14:47
Warszawa
Autor: WawaLove.pl

Wojewoda Zdzisław Sipiera uchylając uchwałę o referendum podał dwie przyczyny swojej decyzji: zbyt ogólne i nieprecyzyjne pytanie referendalne oraz to, że referendum powinno się odbyć na wniosek mieszkańców.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały o referendum w Warszawie i Podkowie Leśnej. Referendum może odbyć się w Legionowie. Referendum miało odbyć się 26 marca. Radni Warszawy podjęli uchwałę o referendum w odpowiedzi na projekt ustawy autorstwa posłów PiS, który zakładał powiększenie granic stolicy. Uchwała rady miasta od początku budziła kontrowersje i wątpliwości prawne. Wojewoda miał 30 dni na podjęcie decyzji.

Teraz Rada Warszawy jeśli chce nadal ogłosić referendum to musi wyznaczyć nowy termin jeszcze przed wakacjami. Procedury są teraz takie, że dzisiejsza decyzja wojewody powinna być dostarczona do kancelarii Rady Warszawy. Następnie dwa tygodnie od daty otrzymania dokumentu, Rada Warszawy może podjąć uchwałę o zaskarżeniu decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kolejne 14 dni Wojewódzki Sąd Administracyjny ma czas na rozpatrzenie skargi Rady Warszawy. W zależności od tego czyja racja wygra to wojewoda i Rada Warszawy mają wtedy czas na napisanie ewentualnej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Referendum może odbyć najpóźniej w 50 dni po ogłoszeniu prawomocnego wyroku do skargi kasacyjnej.