Współczesna sztuka turecka w Pałacu w Wilanowie

2014-08-21 9:24
Herbata
Autor: sxc.hu

Dzieła tureckiej sztuki współczesnej można oglądać na wystawie "Orient, nowoczesność, sztuka" w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Autorzy zebranych prac, tureccy artyści lat 80. i 90. podjęli próbę odnalezienia własnej twórczej drogi, między kulturą europejską a orientem. Ekspozycja wpisuje się w obchody 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją. W ich ramach realizowane są przedsięwzięcia kulturalne, wystawy, koncerty, spotkania, stanowiące okazję do poznania dziedzictwa kulturowego i najnowszych osiągnięć w sztuce obu krajów. Na wystawie w Wilanowie zgromadzono 47 dzieł. Jest to głównie malarstwo olejne i akrylowe. Prace pochodzą z kolekcji Banku Centralnego Republiki Turcji obejmującej okres od początku XX w. do dziś. Z tego zbioru kuratorka wystawy w Wilanowie Zeynep Yasa Yaman zdecydowała się pokazać obrazy reprezentujące nurt krytyczny lat 80. i 90. Wśród artystów tureckich dyskutowaną wówczas kwestią był stosunek do kultury europejskiej. Prezentowane prace oddają krytyczny stosunek do europocentryzmu i stanowią próbę poszukiwania własnej drogi pomiędzy własnym dziedzictwem a europejską kulturą. Wystawę "Orient, nowoczesność, sztuka" będzie można oglądać w Pałacu w Wilanowie do 21 września. Zwiedzający ekspozycję mogą również wziąć udział w spacerach poświęconych wątkom tureckim w wilanowskim pałacu czy motywom tureckim w polskiej modzie. W ramach przygotowanego przez muzeum programu edukacyjnego można również zwiedzić wystawę z przewodnikiem.