Zamek Ujazdowski miejskim zabytkiem

2018-12-05 10:35
Zamek Ujazdowski miejskim zabytkiem
Autor: fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

W całości trafił do gminnej ewidencji. Do tej pory chronione były jedynie piwnice budynku. To nie jedyny obiekt, który teraz będzie chroniony.

Ratusz zdecydował się wpisać do gminnej ewidencji zabytków cały budynek, mimo że jest tylko rekonstrukcją powstałego w XVII. wieku zamku. Wielokrotnie był też przebudowywany aż wreszcie spłonął podczas Powstania Warszawskiego i w powojennej Polsce został odbudowany. Autentyczne pozostały właściwie tylko piwnice, które w rejestrze zabytków są już od 1965 roku. Oprócz Zamku Ujazdowskiego ratusz postanowić objąć ochroną także inne obiekty. To między innymi Port Praski, gdzie istotne jest zabezpieczenie układu portowych basenów. Chronione są już także dwa carskie forty: Antoninów i Kawęczyn. Na liście znalazły się także kopiec Powstania Warszawskiego usypany z gruzów Stolicy przy ulicy Bartyckiej, park Kaskada na Marymoncie, budynek Klubu Przyjaźń na jelonkach czy układy i zespoły budynków na osiedlach WSM Mokotów i Sielce Południowe. Gminna ewidencja zabytków chroni szczególnie ważne obiekty w Warszawie nie z tak dużą siłą, jak wpis do rejestru zabytków, ale także jest skuteczna. Każda poważna ingerencja w obiekty chronione wymaga akceptacji konserwatora.