Zarząd Dróg Miejskich łata dziury także zimą

2024-01-19 10:48
Zimowe naprawy nawierzchni
Autor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wszystko po to, by nie czekać z licznymi naprawami do wiosny. Drogowcy mają na to swoje sposoby. Jakie?

Zima to najmniej łaskawa pora roku dla dróg – przede wszystkim ze względu na pogodę. Ważny jest również stan techniczny nawierzchni, zależny od wielu czynników takich, jak: natężenie ruchu, sposób eksploatacji czy stan podbudowy. Swój ślad zostawiają także poprzednie naprawy jezdni lub biegnących pod nią sieci. Każde związane z tym prace oznaczają ingerencję w infrastrukturę, co sprawia, że asfalt w takich miejscach jest bardziej podatny na uszkodzenia. W efekcie w nawierzchni powstają pęknięcia i rysy. Właśnie zimą zamieniają się w coraz większe, które następnie przeradzają się w dziury. Wzmagają to wahania temperatury w ciągu doby – gdy w dzień jest powyżej zera, a nocą robi się mroźno. Najgorzej jest wtedy, gdy te wahania temperatury połączone są z opadami. Zbierająca się w spękaniach woda zamarza i rozsadza nawierzchnię. Im częściej dochodzi do takiego procesu, tym szybciej postępuje proces degradacji.

ZDM stara się usuwać ubytki na warszawskich ulicach mających mniejsze znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta - za dnia. Z kolei w godzinach nocnych ekipy usuwają usterki tam, gdzie w ciągu dnia jest duże natężenie ruchu. Najczęściej ubytki uzupełniane są tzw. masą na zimno – mieszanką mineralno-asfaltową, która podczas układania nie wymaga podgrzewania. Metoda ta ma charakter doraźny, dlatego tak zabezpieczone wykruszenie naprawiane jest ponownie – ale już wiosną i przy użyciu odpowiednich mieszanek. W przypadku większego ubytku lub wykruszeń na znacznym odcinku jezdni, Pogotowie Drogowe od razu decyduje się na tzw. metodę na gorąco i wycięcie zniszczonego fragmentu. Następnie miejsce po usuniętym uszkodzonym asfalcie jest czyszczone, a potem skropione zostaje specjalną emulsją ułatwiającą wiązanie warstw. Kolejnym krokiem jest układanie nowej warstwy nawierzchni przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, jej wyrównanie oraz nałożenie specjalnej masy uszczelniającej.