Zarząd Dróg Miejskich sprzedaje.... służbowe rowery

2024-06-03 9:17
Jeden z rowerów wystawionych na sprzedaż przez ZDM
Autor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Chce wymienić dwukołową flotę na nowe pojazdy. Ceny nie są wygórowane. Jakie jednoślady można kupić?

Na sprzedaż są w sumie 24 w pełni sprawne rowery – towarowe, elektryczne czy miejskie. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 400 złotych. Stan rowerów drogowcy oceniają jako dobry lub bardzo dobry. Każdy z nich jest sprawny techniczne i posłuży nowemu właścicielowi jeszcze wiele lat. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 17 czerwca o godzinie 9:00. Ofertę - na każdy rower oddzielnie - należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić wpisy: Oferta przetargowa na zakup roweru: nazwa, liczba porządkowa nr, nr inwentarzowy.

Oferty można składać osobiście w dni robocze w godzinach: 7:30 – 15:30 w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Ceny wywoławcze, formularz ofertowy oraz szczegółowe informacje o rowerach. Znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.