Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Powstanie 257 projektów

2023-03-23 22:55
Przechodził przez pasy z dwójką małych dzieci, wjechał w nich samochód
Autor: pixabay.com fot. 3844328, CC0

257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Mowa o dofinasowaniu unijnym na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce

Jak podaje Gov.pl, konkurs „Bezpieczny pieszy” to kolejny etap działań edukacyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach.

Podejmujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasz resort wspiera w tych zadaniach wszystkie samorządy

Jak czytamy, inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg są niezwykle istotne, a 257 projektów z pozytywną oceną konkursową jest tego najlepszym przykładem.

Samorządy otrzymają pieniądze na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem jest  nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki edukacyjnej. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.